Buklets vecākiem

cover

Vecāku sapulce

2012.gada 9.oktobrī Valmieras Valsts ģimnāzijā notiks VECĀKU DIENA

 • Visu dienu – piedāvājam apmeklēt mācību stundas.
 • Plkst. 18.00 – vecāku sapulce. Vecāku sapulces darba kārtība:
  • Skolas padomes darbības atskaite par 2011./2012.m.g. – I.Bauska, skolas padomes priekšsēdētāja.
  • Pārskats par 2011./2012.m.g. galvenajiem darba rezultātiem – J.Reinvalds un U. Švalbe, direktora vietn. izglītības jomā.
  • Galvenie mācību un audzināšanas uzdevumi 2012./2013.m.g. – J.Zemļickis, direktors.
  • Par skolas renovācijas norisi un skolēnu ēdināšanas organizēšanu – J.Zemļickis, direktors.
  • Papildizglītības un ārpusstundu aktivitāšu iespējas jaunajā mācību gadā – J.Šekstello un S.Rudzīte, direktora vietn. izglītības jomā un metodiskajā darbā.
  • Noziedzības tendences Valmieras jauniešu vidū – D.Jukāma, Vidzemes reģiona pārvaldes prevencijas grupas vecākā inspektore.
 • Pēc kopīgās vecāku sapulces – klases vecāku tikšanās un vecāku padomes vēlēšanas.

Drošāks internets

E-lietu sekretariāts sadarbībā ar Latvijas Interneta asociāciju un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju īstenojot projektu Net-Safe Latvia piedāvā materiālus par drošāka interneta lietošanu – konkrēti vēršot uzmanību emocionālas pazemošanas problēmai internetā.

Materiāls vecākiem (PDF, 960 KB)

Šie un citi materiāli sociālās kampaņas ietvaros ir pieejami tīmekļa vietnē: http://www.drossinternets.lv

Projekti Net-Safe un Hotline Latvia iesaka prezentāciju par drošu interneta lietošanu.

Net_Safe_prezentacija_LV.ppt (1,64 MB)


2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates