Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem

Pirms vizītes, lūgums iepriekš sazināties pa tālrunu 64222518 darba dienās no 8:00 līdz 16:00

Gripas profilakseiBuklets vecākiem

cover

Vecāku sapulce

2012.gada 9.oktobrī Valmieras Valsts ģimnāzijā notiks VECĀKU DIENA

 • Visu dienu – piedāvājam apmeklēt mācību stundas.
 • Plkst. 18.00 – vecāku sapulce. Vecāku sapulces darba kārtība:
  • Skolas padomes darbības atskaite par 2011./2012.m.g. – I.Bauska, skolas padomes priekšsēdētāja.
  • Pārskats par 2011./2012.m.g. galvenajiem darba rezultātiem – J.Reinvalds un U. Švalbe, direktora vietn. izglītības jomā.
  • Galvenie mācību un audzināšanas uzdevumi 2012./2013.m.g. – J.Zemļickis, direktors.
  • Par skolas renovācijas norisi un skolēnu ēdināšanas organizēšanu – J.Zemļickis, direktors.
  • Papildizglītības un ārpusstundu aktivitāšu iespējas jaunajā mācību gadā – J.Šekstello un S.Rudzīte, direktora vietn. izglītības jomā un metodiskajā darbā.
  • Noziedzības tendences Valmieras jauniešu vidū – D.Jukāma, Vidzemes reģiona pārvaldes prevencijas grupas vecākā inspektore.
 • Pēc kopīgās vecāku sapulces – klases vecāku tikšanās un vecāku padomes vēlēšanas.

Skolas medmāsa

Valmieras Valsts ģimnāzijā strādā medmāsa, kas apkalpo Valmieras Valsts ģimnāzijas izglītojamos.

SKOLAS MEDMĀSA

Darba laiks:

Pirmdienās 8.30 – 16.00

Otrdienās 8.30 – 16.00

Trešdienās 8.30 – 16.00

Ceturtdienās 8.30 – 16.00

Piektdienās 8.30 – 15.00

Skolu medicīnas māsa ir reģistrēta ārstniecības persona, kura ir ieguvusi pirmskolas iestāžu un skolu māsu sertifikātu. Skolu māsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos u aprūpes pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē. Viņa strādā komandā ar pedagogiem, sociālo pedagogu, psihologu, un citiem speciālistiem.

Skolu medmāsas darba pienākumi.

 • Nodrošināt pirmo medicīnisko palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos. Reizi gadā veikt izglītojamo antropometriskos mērījumus (svars, augums, redze).
 • Reizi gadā veikt kašķa un pedikulozes pārbaudi.
 • Veikt izglītojamo atlasi imunizācijai un informēt vecākus par plānoto vakcināciju.
 • Organizēt profilaktiskos pasākumus infekcijas slimību izplatības novēršanai ģimnāzijā.
 • Sekot skolas ēdnīcā izmantojamo produktu un gatavā ēdiena kvalitātei.
 • Veikt izglītojošo darbu izglītojamo higiēnā, profilaksē un medicīniskajā aprūpē.

ZOBU HIGIĒNISTS

Valmieras Valsts ģimnāzijai ir sadarbība ar SIA „Ģimenes zobārstniecība” sertificētu zobu higiēnistu. Šī sadarbība nodrošina iespēju izglītojamiem bez maksas saņemt informāciju par mutes dobuma pareizu kopšanu (lekcijas veidā).

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates