ATZINĪBAS RAKSTS

atzinibas raksts 0001

VVĢ ar Juridisko koledžu saista sena draudzība

IMG 48252015. gada 20. martā Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Zemļickis, klātesot administrācijas pārstāvjiem un skolas metodisko komisiju vadītājiem, parakstīja sadarbības līgumu ar Juridisko koledžu, ko pārstāvēja tās direktors Dr. Tālavs Jundzis, LZA īstenais loceklis, tiesību zinātņu doktors, habilitētais politikas zinātņu doktors, kā arī mācībspēki.

VVĢ ar Juridisko koledžu saista sena draudzība, gan sadarbojoties Jauno politiķu un juristu skolā, gan viesojoties Rīgā Augstākajā tiesā, gan iejūtoties koledžas studenta lomā. Tālavs Jundzis un viņa vadītā mācību iestāde vienmēr ir gaidīti viesi skolas pasākumos, kur veic nopietnu darbu karjeras izglītības jomā, kā arī gatavi lasīt lekcijas par tēmām, kas saista jauniešus.

Parakstītais līgums dos likuma spēku divu mācību iestāžu savstarpējās bagātināšanās un izaugsmes procesam.

Baiba Bikše

Valmieras Valsts ģimnāzijas

metodiķe

Sadarbības partneri

SADARBĪBAS PARTNERI

Aktivitātes

Latvijas Universitāte

Lekcijas, papildizglītības skolas, zinātniski pētnieciskā darbība

Rīgas Tehniskā universitāte

Lekcijas, papildizglītības skolas, zinātniski pētnieciskā darbība

Vidzemes augstskola

Lekcijas, papildizglītības skolas, zinātniski pētnieciskā darbība

RPIVA

Lekcijas, papildizglītības skolas, zinātniski pētnieciskā darbība

Daugavpils Universitāte

Ilgtspējīgas attīstības jautājumi

Juridiskā koledža

Lekcijas, papildizglītības skolas, zinātniski pētnieciskā darbība

Rīgas Stradiņa universitāte

Lekcijas, papildizglītības skolas, zinātniski pētnieciskā darbība

Starptautiskā Baltijas akadēmija

Krievu valodas priekšmetu popularizēšana

Valsts ģimnāzijas

Valsts ģimnāziju skolēnu un skolotājus sadarbība

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Projekti

Vīlandes Maa ģimnāzija (Igaunija)

Skolēnu, skolotāju apmaiņas braucieni, festivāli

Tartu Lahti ģimnāzija (Igaunija)

Skolēnu, skolotāju apmaiņas braucieni, festivāli

V.Zemkalna Paņevežu ģimnāzija (Lietuva)

Skolēnu, skolotāju apmaiņas braucieni, festivāli

Pleskavas Lingvistiskā ģimnāzija (Krievija)

Skolēnu, skolotāju apmaiņas braucieni, festivāli

Sanktpēterburgas ģimnāzija (Krievija)

Skolotāju apmaiņas braucieni, festivāli

Noinkirhenes reālskola (Vācija)

Skolēnu apmaiņa

Jičinas skola (Čehijā)

Skolēnu, skolotāju apmaiņas braucieni, festivāli

Valmieras sākumskola

Pasākumi un sadraudzības festivāli vācu val., franču val., ķīmijas, robotronikas apmācības

Valmieras Drāmas teātris

Teātra klase. Projekts ,,Viesistaba”

Valmieras Mūzikas skola

Pasākumi. Projekts ,,Viesistaba”

Valmieras Mākslas skola

Skolēnu iesaistīšana diplomdarbu realizēšanā VVĢ

Vidzemes slimnīca

Jauno mediķu skolas veidošana

Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

Latvijas iežu un minerālu kolekcijas veidošana; Hidrometeoroloģiskā laukuma ekspluatācija

Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts

Ilgtspējīgas attīstības jautājumi

SIA „Star Space”

Lekcijas un praktiskie pētījumi

Kanādas vēstniecība Latvijā

Valodas apmācība, sadarbība metodikas un lekciju organizēšanā

Francijas vēstniecība Latvijā

Valodas apmācība, sadarbība metodikas un lekciju organizēšanā

Krievijas vēstniecība Latvijā

Valodas apmācība, sadarbība metodikas un lekciju organizēšanā

Zviedrijas vēstniecība Latvijā

Ilgtspējīgas attīstības jautājumi

ASV vēstniecība Latvijā

Publisko lekciju organizēšana

Šveices vēstniecība Latvijā

Lekciju un tikšanās organizēšana

Vācijas vēstniecība Latvijā

Valodas apmācība, sadarbība metodikas un lekciju organizēšanā

Gētes institūts

Valodas apmācība, sadarbība metodikas un lekciju organizēšanā

,,Tilts uz Baltiju“ (Vācija)

Mācību tehniskais atbalsts

„Kulturweit“ (Vācija)

Brīvprātīgo praktikantu darbs

Konrāda Adenauera fonds

1. atbalsts skola Latvijā, lekciju organizēšana, stipendiju piešķiršana labākiem skolēniem

Jāzepa Teodora Beldava balvu fonds (Kanāda)

Stipendiju piešķiršana labākiem skolēniem

Valmieras Novadpētniecības muzejs

Ekskursijas; Valmieras Valsts ģimnāzijas muzeja veidošana

ZAAO

Konkursi, lekcijas, kopīgi projekti skolēnu apmācībai

Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāts

Ilgtspējīgas attīstības jautājumi

Dabas muzejs

VVĢ  Dabas takas kā mācību klases zinātniska iekārtošana

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Skola kā valsts nozīmes piemineklis (nr.102)

110 gadi

SIA ,,Raka”

Bibliotēkas materiālās bāzes papildināšana pedagoģijā

SIA ,,Lielvārds”

Bibliotēkas materiālās bāzes papildināšana pedagoģijā

AS ,,Lode“

Latvijas māla produkcijas reklamēšana

SIA “Akvarelis”

Atbalsts mākslas attīstībai

SIA ,,Raunas bruģakmens”

Skolas apkārtnes labiekārtošana

Jauniešu centrs ,,Vinda“

Jauniešu dome. Miera forums

Aizsardzības ministrija

Jaunsardzes kustība

Latvijas sporta deju federācija

Sporta deju konkursi un meistarklases

Valmieras zonālais valsts arhīvs

Skolas vēstures izpēte

Valmieras pilsētas domes sociālā nodaļa

Sporta un radoši pasākumi, aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Toyota Eiropas fonds

Sadarbība ,,Vide un inovācija”

Iespējamā misija

Jauno skolotāju piesaiste

Berga foto

Izlaiduma albūmu izgatavošana

Vidzemes Agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība

Projekts ,,Maizes ceļš” un ,,Cepu, cepu kukulīti”

AS SEB banka

Atbalsts Vidzemes Matemātikas skolas attīstībai

AS SWED banka

Atbalsts Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas attīstībai

Valmieras integrētā bibliotēka

Atbalsts skolas bibliotēkas sakārtošanā

Cēsu pulka skolnieku rotas piemiņas karoga komisija

Izvērtē skolas ieguldījumu patriotiskajā audzināšanā un nosaka skolu, kas saņems glabāšanā atjaunoto Cēsu pulka Skolnieku rotas karogu

Skolu muzeju biedrība

Skolu muzeju vadītāju kursu organizēšana un metodisks atbalsts muzeju veidošanā

Valsts Ģimnāzijām Latvijā - 15

24.martā daļa Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāju un skolēnu devās uz Rīgu, kur pulcējās visu valsts ģimnāziju pārstāvji, lai atzīmētu valsts ģimnāziju piecpadsmitgadi.         

            "Valsts ģimnāzijas ir viens no Latvijas vispārējās vidējās izglītības kvalitātes stūrakmeņiem, kas nostiprinājis savu lomu un sniedz ieguldījumu izglītības attīstībā, spējot mainīties līdzi laikmeta prasībām."

Lasīt tālāk: Valsts Ģimnāzijām Latvijā - 15

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates