2017./2018. mācību gads

Amoliņa Ineta

Vēsture

Bedeicis Juris

Mājturība un tehnoloģijas

Bērziņa Renāte

Ģeogrāfija, vēsture

Bikše Baiba

Latviešu valoda un literatūra

Bikše Līga

Fizika

Birnis Mārtiņš

Mūzika

Buša Māra

Matemātika, ekonomika

Caune Indra

Informātika, programmēšana

Deksne Anda

Ķīmija

Ezergaile Ināra

Krievu valoda

Feldhūne Dagnija

Latviešu valoda un literatūra

Gintere Ieva

Franču valoda

Indāne Silvija

Vēsture, filosofija, politika un tiesības

Jansone Māra

Latviešu valoda un literatūra

Jēkabsone Mārīte

Vācu valoda

Karāne Gija

Vizuālā māksla

Kažoka Indra

Informātika, programmēšana, matemātika

Kezika Sintija

Latviešu valoda un literatūra

Krastiņš Kārlis

Ķīmija

Krauze Sandra

Dabaszinības, matemātika, astronomija

Lāce Svetlana

Krievu valoda

Lutere Anita

Vācu valoda

Pabērza Dace

Mājturība un tehnoloģijas

Pickaine Ligita

Matemātika

Priedīte Maija

Sports

Priedītis Māris

Sports

Pundure Inese

Matemātika

Purmale Inese

Fizika

Ratniece Valija

Angļu valoda

Reinvalds Jānis

Vēsture

Rozenberga Māra

Krievu valoda

Rudzīte Sarmīte

Latviešu valoda un literatūra

Ruka Ieva

Latviešu valoda un literatūra, sociālais pedagogs

Skara-Mincāne Rita

Angļu valoda

Skrastiņa Zinta

Matemātika

Skrastiņš Artūrs

Fizika

Strazdiņa Ingrīda

Bioloģija

Šekstello-Kalandārova Jolanta

Sociālās zinības, psiholoģija

Švalbe Uģis

Tehniskā grafika

Vēvere Indra

Bioloģija, veselības mācība

Viduce Liāna

Angļu valoda

Vīra Vaira

Angļu valoda

Zilberte Diāna

Ekonomika

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates