2016./17. m.g. 2. semestra nodarbības

kimija2017 1

Jauno ķīmiķu skolas nodarbība “Degšana – droši, nedroši, bīstami!”

ceturtdien, 4. februārī plkst. 14.30 skolas ķīmijas laboratorijā.

Šajā nodarbībā ikviens dalībnieks varēs pārliecināties, kā droši strādāt ar viegli uzliesmojošām vielām, kā prasmīgi rīkoties ugunsgrēka gadījumā, apgūs dažādus vielu dzēšanas paņēmienus.

Mazo ķīmiķu nodarbības 2. semestrī

Mazo ķīmiķu skola

Mazo ķīmiķu nodarbības „Cilvēks un daba ķīmijas laboratorijā” (5.- 7.kl. skolēniem)

5. – 7. klašu skolēniem tiek piedāvātas izzinošas ķīmijas nodarbība, lai radītu ieskatu un interesi par ķīmiju pamatskolu 5. – 7. klašu skolēniem, parādītu, ka ķīmija ir ne tikai interesanta zinātne, bet ar to ir saistīta jebkura cilvēka dzīve ikdienā, veidotu praktiskas iemaņas eksperimentālajā pētniecībā.

Mazo ķīmiķu skolas nodarbības 7. klasēm 2014.2015. m.g.

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates