Jauno juristu skolas nodarbība Valsts tiesu ekspertīžu birojā

            Juristu skola 1 Juristu skola 2Š. ģ. 26. aprīlī 10. – 12.klašu skolēniem, topošajiem jurisprudences speciālistiem, tika sniegta unikāla iespēja piedalīties Valsts tiesu ekspertīžu biroja organizētajās nodarbībās un iepazīties ar birojā veiktajām ekspertīzēm.

            Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir Tieslietu ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt objektīvu, tiesisku un zinātniski pamatotu tiesu ekspertīzi tiesas (tiesneša), prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu uzdevumā.

Mācību vizītes sākumā dokumentu tehniskās ekspertīzes eksperte Sigita Silarāja sniedza ievadlekciju par biroja sniegtajiem pakalpojumiem, struktūru, specialitātēm, darbības organizāciju un nelielu ieskatu terminoloģijā. Mūsdienās tiesu eksperta atzinums ir viens no pierādīšanas līdzekļiem un tam ir nozīmīga loma kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvajā procesā. Tiesu eksperta atzinums nozīmē to, ka ekspertīzes rezultātā noskaidrotie fakti ir pamatoti ar objektīviem un zinātniskiem pētījumiem. Palielinoties tiesu ekspertīzes nozīmībai, aizvien augstākas prasības tiek izvirzītas arī tiesu ekspertu kvalifikācijai un pielietotajām izpētes metodēm. Darbs ir atbildīgs, ekspertam ir konkrēti pienākumi un tiesības, kuras norādītas Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu nolikumā.

            Visnotaļ interesanti bija iepazīties ar birojā veiktajām ekspertīzēm. Apmeklētājiem tika atklāta, piemēram, autotehniskās, rokrakstu, augsnes, ķīmiskās, dokumentu, daktiloskopiskās (pirkstu nospiedumu), ekspertīzes, kā arī homoskopisko un mehanoskopisko pēdu izpētes praktiskā darbība, gūstot dziļāku priekštatu par komplicētajiem posmiem, kas rezultējas ar izstrādātu ekspertīzi.

            Vizīte ekspertīžu birojā lieliski atainoja tiesu procesa “aizkulises” un pierādījumu noteicošo lomu tajā.

Paldies Valsts ekspertīžu biroja darbiniekiem par laipno uzņemšanu!

                                                                                    Ieva Paula Drekslere, 12.c.

Juristu skolas 1. nodarbība Rīgā

2017-11-06 08.45.54 1Š.g. 2.novembrī visiem interesentiem tika dota iespēja doties uz Rīgu, lai plašāk iepazītos ar jurista profesiju un satikties ar šīs jomas pārstāvjiem.

            Sākumā viesojāmies augstākajā tiesu varas instancē Latvijā jeb Latvijas Republikas Augstākajā tiesā, kur nelielu lekciju sniedza Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, kurš savu amatu pilda jau kopš 2008. gada. Daudz gan dzirdēts, ka juristu Latvijā ir pārāk daudz, tomēr atklājās, ka jurista profesija daudzpusīga un nepieciešama jebkurā valsts iestādē un uzņēmumā. Tiesību zinātnes sniedz plašas karjeras iespējas sākot ar juriskonsulta palīgu, advokātu un beidzot ar Eiropas Komisijas komisāru. Klausītājiem atklāja Tiesu pils vēsturi, tiesu darbu procesu un tiesu varas darbības principus. Pēc tam devāmies uz Ministru kabinetu, kur uzreiz redzams uzraksts “Viens likums – viena taisnība visiem”, kas atgādina visiem Latvijas iedzīvotājiem par pastāvošo likumu hierarhiju, par to, ka likums ir jāievēro visiem.

Noslēgumā apmeklējām Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļu. Tikšanās laikā ar nodaļas vadītāju Aiju Skuču uzzinājām par laulību slēgšanas procesu. Dzimtsarakstu nodaļas vecākā inspektore Zeltīte Krūze pastāstīja plašāk par dzimtsarakstu nodaļu vēsturi kopumā, kā arī par to funkcijām un pienākumiem. Cilvēki mēdz uzskatīt, ka dzimtsarakstu nodaļā tikai laulājas, tomēr nodaļas atbild arī par dzimšanas un miršanas faktu reģistrāciju, par dažādiem konsulārajiem dokumentiem. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā ir noteiktas dzimtsarakstu iestādes tiesības un pienākumi, kā arī nosaka kādai jābūt iestādes amatpersonai, kuru ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar tieslietu ministriju. Vecākā inspektore atzina, ka šāds darbs prasa lielu izturību un ir daudz sarežģītāks kā tas var sākotnēji šķist.

Kopumā šī mācību ekskursija bija noderīga un vispusīga. Tikšanās ar dažādiem šīs jomas pārstāvjiem sniedza plašu ieskatu tiesu varas darbībā Latvijā no dažādām perspektīvām.

Liels paldies Augstākās tiesas priekšsēdētājam Ivars Bičkovičam, Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Aijai Skučai un vecākajai inspektorei Zeltītei Krūzei!

                                                                                    Ieva Paula Drekslere, 12.c.

Jauno Juristu skolas nodarbība kārtējā nodarbība

2017. gada 18. aprīlī plkst. 15:15 223. kabinetā

"Konstitucionālās tiesības. Konstitucionālo tiesību jēdziens, objekts un priekšmets. Konstitucionālo tiesību zināšanas un to izmantošana."

Nodarbību vadīs Juridiskās koledžas pasniedzēja Ruta Mekša.

Jauno juristu skola aicina

28. martā plkst. 15:15

223. kabinetā

uz nodarbību

“Krimināltiesības un Kriminālprocesa tiesību priekšmets.”

 

Nodarbību vadīs Juridiskās koledžas docētāja

Iveta Štrausa

Jauno Juristu skolas nodarbība

2017. gada 28. februārī

plkst. 15:15 – 17:00

Jauno Juristu skolas nodarbība

223. kabinetā

 

Tēma: Jurista profesija. Juridisko zināšanu nepieciešamība mūsdienās. Tiesību nozares.

Nodarbību vadīs LZA īstenais loceklis, tiesību zinātņu doktors, habilitētais politikas zinātņu doktors un Juridiskās koledžas direktors Dr. Tālavs Jundzis.

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates