Muzejs

Izveidots Trešdiena, 08 Februāris 2012

Valmieras Valsts ģimnāzijas muzejs

   Valmieras Valsts ģimnāzijas vēstures apkopošana un priekšmetu vākšana aizsākās jau 20.gadsimta 30.gados. Tika izveidots pirmais skolas muzejs. Par tā darbību ir saglabājušās ļoti skopas ziņas.

   Padomju gados skolā darbojās novadpētniecības pulciņš, kurš pētīja skolas vēsturi un veidoja lietu kolekciju. Pulciņu ilgus gadus vadīja vēstures skolotāja Gaida Dukse. Atmodas sākumā ar skolas vēstures saglabāšanu nodarbojās bijusī skolas direktore Emīlija Ratniece. Viņa veidoja arī skolas vēstures ekspozīcijas dažādās skolas telpās.

   Vēstures skolotāja Ineta Amoliņa uzsāka sadarbību ar Valmieras Valsts zonālā arhīva speciālisti Dzintru Grīviņu. D.Grīviņa izpētīja un sagatavoja Latvijas Valsts vēstures arhīvā esošos materiālus par Valmieras Valsts ģimnāzijas vēsturi līdz 1940. gadam.

   2007. gadā par Valmieras skolotāju semināra celtniecības darbiem materiālus no Latvijas Valsts vēstures arhīva palīdzēja iegūt Valmieras Valsts zonālā arhīva speciāliste Māra Stabrovska.

   2007.gada rudenī skolas muzeja iekārtošanai tika ieradītas jaunas telpas. Tika sagatavotas vitrīnas ekspozīcijas veidošanai. Muzejā tiek rīkotas dažādas izstādes un notiek tikšanās ar izstāžu autoriem. Katru gadu materiālu skaits muzejā palielinās, veidojas bagāta informācija par skolas vēsturi.

Valmieras Valsts ģimnāzijas muzejs piedāvā sarunas, lekcijas un ekskursijas par šādām tēmām:

  • VVĢ ēkas vēsture un arhitektūra,
  • VVĢ skolas vēsture,
  • Skolas vēsture VVĢ absolventu atmiņās,
  • VVĢ simboli,
  • Leona Paegles ielas objekti,
  • Apkārt Valmierai,
  • Cēsu pulka Skolnieku rotas vēsture,
  • Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas vietas,
  • 1991. gada janvāra notikumi Latvijā un piemiņas akmens Valmierā.

VVĢ muzejs
L. Paegles iela 40
Valmiera
LV-4200

Kontakttālrunis
Inetai Amoliņai
mob. 29723322

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates