Metodiskās komisijas un to vadītāji

Latviešu valodas un literatūras MK

Sarmīte Rudzīte

Krievu valodas MK

Svetlana Lāce

Angļu un franču valodas MK

Agita Āboltiņa

Vācu valodas MK

Mārīte Jēkabsone

Matemātikas, fizikas, informātikas MK

Sandra Krauze

Ķīmijas, bioloģijas MK

Aija Antone

Vēstures, ģeogrāfijas MK

Silvija Indāne

Sporta un estētisko priekšmetu MK

Dace Pabērza

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates