Jaunieši iepazīstas ar darba vidi un profesiju daudzveidību

31747966 1809572305768010 8194315374724907008 nAr Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu mācību gada 2.semestrī vairākām skolēnu grupām no Valmieras Valsts ģimnāzijas ir bijusi iespēja ciemoties dažādos uzņēmumos. Tas devis iespēju sajust profesijas ikdienu, apjaust profesiju pasaules daudzveidību, saprast, vai nākotnē gribētu darboties šajā jomā.

Vidusskolas skolēnu grupa februārī devās uz Rīgas pašvaldības policiju, kur iepazinās ar policijas stažiera, kārtībnieka, inspektora un citām ar policiju saistītām profesijām. Tiekoties ar policijas darbiniekiem uzzinājuši par darbam nepieciešamajām prasmēm, izglītību. Jaunieši atzīst, ka bijuši pārsteigti , cik daudz profesiju ir saistīts ar juridisko izglītību.

Pamatskolas 8.klases ir ciemojušās ar pārtikas ražošanu saistītos uzņēmumos – Ādažu Čipsu ražotnē un šokolādes ražotnē Trikātā R CHOCHOLATE. Abos uzņēmumos skolēniem bija iespēja praktiski darboties un veidot savas īpašās garšu kombinācijas.

Skolas projektu nedēļas ietvaros 10.klases audzēkņiem bija iespēja izzināt visas teātra aizkulises. Ekskursijā Valmieras drāmas teātrī jaunieši varēja apjaust, cik daudz dažādu profesiju ir nepieciešams, lai mēs varētu baudīt teātra izrādi.

IMG 0727Nupat aprīļa beigās 9.klases skolēni devās iepazīt kokapstrādes nozari rūpnīcā “Furniers”. Bija iespēja vērot modernu iekārtu darbību, uzzināt, ka aizvien mazāk nepieciešams roku darbs, bet arvien vairāk labas tehniskās zināšanas. Šajā mācību ekskursijā skolēni devās arī uz Rīgas lidostu. Zinoša gida pavadībā tika iepazīta plašā lidostas teritorija, noskaidrota kārtība, kā pasažieri nonāk līdz lidojumam, kā arī iepazītas ar aviāciju saistītās profesijas.

Lai visā šajā profesiju karuselī labāk varētu orientēties februārī skolā ciemojās karjeras konsultante Jolanta Priede.

Topošo zinātnieku forums “Ko nozīmē būt zinātniekam?”

            Valmieras Valsts ģimnāzijas dažiem vidusskolēniem š.g. 6. decembrī bija iespēja doties uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur norisinājās topošo zinātnieku forums “Ko nozīmē būt zinātniekam?”.

IMG 20171206 160036 copy IMG 9559

            Vispirms visi devāmies uz zinātnieku planēru, kur Latvijas zinātnieki stāstīja par savu zinātnieka karjeru. Diskusijā piedalījās Inese Čakstiņa, Maija Dambrova, Kaspars Kalniņš, Ivars Kalviņš, Vjačeslavs Kaščejevs un Andris Šutka. Diskusija bija brīvā un neformālā gaisotnē, jo tās vadītājs Ansis Bogustovs iesaistīja sarunās ne tikai zinātniekus, bet arī auditorijā sēdošos skolēnus, kuriem bija jāatbild uz kādu jautājumu un kuriem bija iespēja arī pašiem uzdot sev interesējošas lietas Latvijas zinātniekiem. Pēc zinātnieku planēra mūs visus gaidīja siltas pusdienas.

            Vēlāk katrs foruma dalībnieks devās uz savu izvēlēto diskusiju grupu, kur jaunie zinātnieki stāstīja un demonstrēja savus pētījumus un sasniegumus. Kopumā tika piedāvātas 5 diskusiju grupas: digitālā folklora un netradicionālā mitoloģija (rokrakstu un folkloras krājumu digitalizācijas demonstrējumi), netradicionālā pārtika (jaunu pārtikas produktu demonstrējumi un degustācijas), inovatīvi materiāli (kaulu implantu materiālu un jaunu tekstilmateriālu demonstrējumi) , IKT risinājumi ikdienai (3D printeru izdruku un implantu demonstrējumi), nākotnes medicīna (3D printeru implantu izdruku demonstrējumi pielietojumiem medicīnā).

            Mana izvēle bija apmeklēt netradicionālās pārtikas diskusijas grupu. Prezentācijas sākumā mums visiem grupas dalībniekiem bija iespēja nogaršot zirņus, kas bija kā “kraukšķi” un pat ar šokolādes garšu, kas sākotnēji liktos diezgan nesavienojama kombinācija. Ilga Gedrovica stāstīja par jauniem olbaltumvielu avotiem pārtikā Latvijā. Viņa izpētīja, ka sliekās ir ļoti daudz olbaltumvielu, tāpēc tagad strādā pie projekta, kur no tām tiks iegūtas olbaltumvielas pārtikai. Vitālijs Radenkovs prezentēja jaunu sinbiotisku pārtikas produktu izstrādi, bet Ingars Reinholds jaunu metožu izstrādi pārtikas kvalitātes kontrolei. Pēc prezentācijām mums bija iespēja degustēt jaunu pārtikas produktus, to starp cepumus un keksiņus no augļu un ogu spiedpaliekām, ābolu čipsus u.c.

            Pēc aizvadītajām diskusijām devāmies ekskursijā un izvēlēto zinātnisko institūciju (Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūs, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijas, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Organiskās sintēzes institūts). Es devos uz Rīgas Tehniskās universitātes mašīnbūvju un aviotehnikas laboratoriju, kur strādā studenti – jaunie inženieri. Mums bija iespēja arī tikt uz laboratorijas mājas jumta un apskatīt tuvāk helikopteru.

            Kopumā ļoti aizraujoši bija uzzināt, kā Latvijas zinātnieki ir nokļuvuši līdz savam aicinājumam kļūt par zinātnieku, un kāda ir viņu ikdiena. Ekskursijas pa zinātniskajām institūcijām lika saprast, kā mācās un darbojās studenti, un droši varu teikt, ka forums katram no dalībniekiem atklāja daudz līdz šim nezināmu lietu zinātniskajā pasaulē.

Marta Līva Poča 11.b klase.

Mācību ekskursija, par nākotnes studijām domājot

20171128 15072028. novembrī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 12.c un 12.b klase devās uz Rīgu iepazīt un izzināt izglītības iespējas nākotnē. 12.c klase viesojās Latvijas Kultūras akadēmijā, gūstot plašāku informāciju par studijām, studentu pieredzi un karjeras iespējām pēc studijām. 12.b klase apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku, tur iepazīstoties ar bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem un piedāvājumiem.

Latvijas Kultūras bakalaura, maģistra un doktora studiju klāsts ir plašs- drāmas un teksta studijas, starpkultūru sakari, laikmetīgās dejas māksla, radošās industrijas, dramatiskā teātra aktiera māksla. Ekskursija sākās KA galvenajā ēkā, kur augstskolas bibliotēkā jauniešiem par studijām stāstīja sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Melnbārde. Pēc tam skolēni devās uz teātra un audiovizuālās katedras ēku „Zirgu pasts”, kura pārvaldnieks Aivars Līnis ciemiņus, potenciālos studentus laipni uzņēma. Bija lieliska iespēja redzēt topošos aktierus tiešā darbībā. Lai arī tā bija jau pēcpusdiena, taču Zirgu Pastā nodarbības sākas tikai tad. Spilgts kopējās ekskursijas papildinājums bija Rīgas Kino muzeja apmeklējums, kur muzeja gids sniedza vispārīgu ieskatu kino vēsturē un attīstībā, stāstīja par mūsdienu inovācijām kino mākslā.

Skolēni atzīst, ka visvairāk iespaidu guvuši Zirgu Pasta apmeklējuma laikā, tieši nesteidzīgās un brīvās atmosfēras dēļ, pašu LKA nodēvējot par mākslas un dailes epicentru. Tiekoties ar 2. kursa studenti, VVĢ absolventi, Agnesi un sarunājoties ar Latvijas Kultūras akadēmijas absolventēm, pierādījās, ka augstākās izglītības iegūšana ne vienmēr ir asociējama ar monotonu mācīšanos un pārpūli, bet gan ar radošu ideju plūsmu un draudzīgām studentu un lektoru savstarpējām attiecībām.

Savukārt 12.b klase devās uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kuras galvenais pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma veidošana un mūžīga glabāšana. Ar orientēšanās spēles palīdzību, tika iepazītas bibliotēkas telpas un tās sniegtās iespējas, pakalpojumi. Jaunieši vienprātīgi atzīst, ka LNB ir īpaši moderni veidota un tās iepazīšana bijusi patiesi noderīga, iegūtās zināšanas varēs lietderīgi izmantot studējot.

Dienas noslēgumā abas klases Dailes teātrī skatījās režisora Aleksandra Morfova traģikomēdiju “Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu”. Teātra izrādi skolēni atzina kā izcilu- lielisku humora un traģēdijas balansu, plašu emociju paleti, kas tika panākta ar neatkārtojamu aktierspēli.

Kopumā diena bija iespaidu un pieredzes bagāta. Paldies sakām Eiropas Sociālā fonda projektam, Latvijas Kultūras akadēmijai, Rīgas Kino muzejam un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

12. c klases skolniece

Ieva Paula Drekslere

Ko uzzinājām TehnoBusā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 8.klašu skolēniem 2017. gada 22. novembrī bija iespēja paviesoties Tehnobusā.

IMG 20171122 145929(1)IMG 20171122 145517 (2)

Kas ir TehnoBuss? TehnoBuss ir Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas īstenots projekts ar mērķi saprotamā un praktiskā veidā iepazīstināt jauniešus ar inženierzinātņu pielietojumu mūsdienu tehnoloģijās un ražošanas procesos.

Ko jaunieši uzzināja TehnoBusa apmeklējumā: kas ir pneimatika, kā darbojas 3D printeris, kā metināt, kā darbojas sensori, kā darbojas programmējama frēze, kur apgūt ar metālapstrādi un inženieriju saistītas profesijas. Drosmīgākajiem bija iespēja izmēģināt savu prasmi metināšanā.

Lielākā daļa jauniešu atzina, ka nodarbības TehnoBusā bijušas interesantas, un ieteiktu tādas apmeklēt arī citiem.

Baiba Bērziņa, VVĢ pedagogs karjeras konsultants

Karjeras dienas Valmierā 2017

IMG 0688Nu jau ierasts, ka katru gadu oktobrī aicinām jauniešus padomāt par savu vietu darba pasaulē. No 18.-21.oktobrim arī VVĢ jaunieši iesaistījās Valmieras Attīstības aģentūras un Izglītības pārvaldes organizētajās Karjeras dienās. Pirms tam klases stundās mēģinājām aptvert, kādus uzņēmumus un iestādes zinām un atpazīstam Valmierā, kādas jaunas profesijas un prasmes svarīgas darba tirgū. Jāatzīst, ka zināšanas par to, kādi uzņēmumi darbojas Valmierā ir visai pieticīgas. Izdevība tās uzlabot tika dota pasākumā “Tavu iespēju ekspedīcija”. Iepriekš izvēloties un piesakoties, jaunieši varēja doties iepazīt uzņēmumus, kas saistīti ar tūrisma un viesmīlības, IT un multimediju, medicīnas, rehabilitācijas, farmācijas, būvniecības, kokapstrādes, interjera, inženierijas, metālapstrādes, mehatronikas, elektromontāžas profesijām. No VVĢ ekspedīcijās devās 12 pamatskolas un 30 vidusskolas skolēni. Atsauksmes no jauniešiem pozitīvas: bijis interesanti, labāk iepazīta izvēlētā nozare, pasākums bijis noderīgs.

18.oktobrī Vidzemes augstskolas telpās norisinājās Jauniešu iedvesmas forums. Lūk, kā to vērtē 12.klases skolniece Una: “Cilvēki, kas pastāstīja par savu pieredzi karjeras attīstībā, bija ļoti interesanti un spēja aizraut publiku. Bija noderīgi uzzināt par to, kā var gadīties, izvēloties profesiju, kas tomēr līdz galam neaizrauj, kā atrast risinājumu un sasniegt karjeras izaugsmi. Šie cilvēki dalījās ar noderīgiem padomiem, kas katram no mums var noderēt, veidojot nākotni, izvēloties profesiju. Mūzikas skolotājs, kurš šo pasākumu vadīja, ar dziesmām, mūziku radīja jauku pasākuma atmosfēru. Mums šķiet, ka sagaidīšana ar pankūkām un tēju, bija ļoti jauks žests. Bija padomāts, lai pasākuma apmeklētāji justos labi, varētu pasākumu izbaudīt un nebaidīties par kurkstošiem vēderiem. Pasākumu vērtējam, kā ļoti labu, izdevušos, vēlētos apmeklēt līdzīgus pasākumus un noteikti iesakām to darīt arī citiem, jo guvām ļoti labu pieredzi un patīkami pavadījām laiku.”

Aktivitātes īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Projekts tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 Baiba Bērziņa, VVĢ pedagogs karjeras konsultants

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates