Izglītības programmas

Izveidots Trešdiena, 08 Februāris 2012

Izglītības programmas Valmieras Valsts ģimnāzijā 2016./2017. mācību gadā:

Programmas nosaukums

Programmas kods

Licences numurs

Mācību valoda

Pamatizglītības otrā posma (7.- 9. klase) izglītības programma

23011111

V-8385

latviešu

Pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas izglītības programma

23013111

V-8381

latviešu

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

31011011

V-8386

latviešu

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (Matemātikas virziens)

31013011

V-8388

latviešu

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (Dabaszinību virziens)

31013011

V-8389

latviešu

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma

31012011

V-8387

latviešu

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma

31014011

V-8390

latviešu

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates