Bibliotēka

Izveidots Trešdiena, 08 Februāris 2012

biblioteka

„IZGLĪTĪBA IR TAS, KAS PALIEK PĀRI,
KAD PĒDĒJAIS DOLĀRS IR IZTĒRĒTS.”

/Marks Tvens/

Valmieras Valsts Ģimnāzijas Bibliotēka Piedāvā:

 • Palīdzību sagatavoties mācību stundām, olimpiādēm, konkursiem – izmantojot enciklopēdijas, vārdnīcas, kopēto materiālu tematiskās mapes u.c. uzziņu avotus
 • Informatīvo un metodisko palīdzību zinātniski pētniecisko darbu izstrādē
 • Būt vienmēr informētiem – lasot jaunākos laikrakstus un žurnālus
 • Saturīgi pavadīt brīvos brīžus – lasot daiļliteratūru, diskutējot ar laikabiedriem
 • Iegūt informāciju – izmantojot datoru un internetu
 • Ieinteresētu uzklausīšanu un laipnu apkalpošanu
 • Dažādu veidu uzziņu sniegšanu
 • Konsultācijas, apmācību un atbalstu informācijas meklēšanā
 • Informāciju par tālākizglītības un karjeras izvēles iespējām

Laikraksti un žurnāli 2016./2017. mācību gadā:

LAIKRAKSTI

 • Liesma
 • Diena (pilnais komplekts)
 • Izglītība un Kultūra (elektroniskā versija)
 • Sports

ŽURNĀLI

 • Ieva
 • Santa
 • 36,6° C Veselīgāk. Saskanīgāk. Gudrāk
 • Sporta Avīze
 • Ir
 • Psiholoģija Mums
 • Psiholoģija Ģimenei un skolai
 • Skolas vārds un Skolas psiholoģija (e-žurnāli, piekļuve ar paroli VVĢ skolotājiem)
 • Teātra Vēstnesis
 • Enerģija un Pasaule
 • GEO (latviešu valodā)
 • Forbes Latvija
 • Kapitāls
 • Ilustrētā Zinātne
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture

Bibliotēka Atvērta Apmeklētājiem:

pirmdienās

7:40 – 17:00

otrdienās

7:40 – 17:00

trešdienās

7:40 – 15:00

ceturtdienās

7:40 – 17:00

piektdienās

Bibliotēka apkalpo Valmieras Valsts ģimnāzijas audzēkņus, pedagogus un darbiniekus. Uzziņu literatūru, jaunākos laikrakstus un žurnālus, kā arī grāmatu vienīgos vai pēdējos eksemplārus uz mājām neizsniedz.

Apmeklētājiem, kas nav Valmieras Valsts ģimnāzijas audzēkņi vai darbinieki, grāmatas pieejamas tikai lasītavā.

Ar Valmieras Valsts ģimnāzijas bibliotēkas lietošanas noteikumiem var iepazīties bibliotēkā.2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates