J.T. Beldava balva

Jāzepa Teodora Beldava balvu fonds

J.T.Beldava fondu veido mērķziedojums, ko balvu fondam nodrošina Kanādā dzīvojošais Jāzeps Teodors Beldavs (ģimnāzijas 1932. gada absolvents). J.T. Beldava balvas mērķis ir atbalstīt talantīgu, bet materiāli nenodrošinātu skolēnu centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai Valmieras Valsts ģimnāzijā. J.T.Beldava balvas fonds tika izveidots 2006. gada decembrī.

Jāzeps Teodors Beldavs

Jāzeps Teodors Beldavs (dzimis 1914.gadā) ir absolvējis Valmieras Valsts ģimnāziju 1932.gadā. Patlaban viņš dzīvo Kanādā. „Valmiera manās atmiņās ir kā apburta sala, uz kuru vēl tagad 94 gadu vecumā varu skatīties ar bērna un pusaudža acīm,” atceras Beldava kungs. Latvijā iegūta ārsta izglītība, prakse un pieredze gūta ne tikai darba gados Cēsīs, bet arī sapieru bataljonā kara gados, veicot bataljona ārsta pienākumus. „Bataljona ārsts” ir arī Beldava kunga atmiņu grāmata – notikumiem un portretējumiem bagāts stāstījums, kas aptver gan Latvijas brīvvalsts laiku, gan traģiskās pārmaiņas pēc okupācijas, gan cilvēku attiecības un raksturus. Pēc kara, nonākot Kanādā, Beldava kungs iegūst medicīnas doktora grādu ar prakses tiesībām.

„Mērķim jābūt tik pievilcīgam, ka ir viegli doties cīņā ar sevi pašu un atteikties no nakts miega un dienas priekiem, lai to sasniegtu,” to novēl Beldava kungs balvas ieguvējiem.

J.T.Beldava balvas nolikums

Beldava_balvas_nolikums.doc (DOC, 69 KB). 

J.T.Beldava balvas saņēmēji

2006./2007. m.g.

2007./2008. m.g.

2008./2009. m.g.

2009./2010. m.g.

2010./2011. m.g.

2011./2012. m.g.

2012./2013. m.g.

2013./2014. m.g.

2014./2015. m.g.

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates