Konrāda Adenauera fonda stipendiāti

IMG 1894Valmieras Valsts ģimnāzija kopš 2009. gada ir Konrāda Adenauera fonda sadarbības partnere. Konrāds Adenauers bija pirmais Vācijas Federatīvās Republikas kanclers, kurš atradās pēc kara izveidotās valsts vadībā no 1949.līdz 1963. gadam un izmainīja pēckara Vācijas un Eiropas vēsturi vairāk nekā jebkurš cits. Līdzīgi daudziem savas paaudzes politiķiem K. Adenauers jau pēc Pirmā pasaules kara saprata, ka ilgstošu mieru var sasniegt tikai vienotā Eiropā.

K. Adenauera fonds palīdz jauniešiem izveidoties par aktīviem savas valsts pilsoņiem, saprast demokrātijas nozīmi Eiropas tālākas izaugsmes procesā.

Pateicoties dalībai reģiona un valsts vācu valodas olimpiādēs, papildus darbam gatavojoties starptautiskajiem vācu valodas diploma eksāmeniem DSDI un DSDII, darbojoties daudzveidīgos projektos un aktīvi iesaistoties skolas sabiedriskajā dzīvē, trīs mūsu ģimnāzijas skolēni tika izvirzīti šis stipendijas saņemšanai.

2017. gada Konrāda Adenauera fonda stipendiju 500 eiro apmērā saņēma Rūta Ozoliņa (12.A), Roberts Kārkliņš (11.A), Lūkass Svensons (11.A).

Mēs pateicamies par stipendijām, kas palīdzēs jauniešiem attīstīt viņu talantus, sekmēs viņu izaugsmi.

Konrāda Adenauera fonda stipendiāti.

IMG 9548Konrāda Adenauera fonds vēlas motivēt cilvēkus veidot savu nākotni atbildīgi. Fonda dibinātājs ir pirmais Vācijas kanclers Konrāds Adenauers (1876.-1967.), kura vārds ir saistāms ar Vācijas demokrātisko atjaunotni, ārlietu jomas stiprināšanu un vīziju par Eiropas vienotību un orientāciju uz sociālo tirgus ekonomiku.

Sadarbība iesākās fonda vadītāja Baltijas valstīs Andreas Klein laikā, kurš vairākkārt viesojās pie mums Valmierā. Jau 9 gadus Adenauera fonds ir Valsts ģimnāzijas sadarbības partneris, atbalstot mūsu projektus un arī skolēnus, kuri uzrāda labas sekmes mācībās, padziļināti apgūst vācu valodu, ir aktīvi iesaistījušies skolas sabiedriskajā dzīvē. Pašreiz fonda vadītāja Baltijas valstīs ir Elisabeth Bauer, kuras vadībā veiksmīgi turpinās sadarbība.

Otrajā mācību semestrī Konrāda Adenauera fonda stipendijas saņēma 12. c klases skolniece Linda Ingeborga Kronberga, 10. a klases skolēni Roberts Kārkliņš un Imants Kreičmanis. Visi trīs skolēni šajā pavasarī saņems starptautiskos vācu valodas diplomus. Linda divus gadus cītīgi mācījās valodu gan pirmajās stundās no rīta, gan arī vēlā pēcpusdienā, un 11. maijā svinīgajā pasākumā Latvijas nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē viņa saņems DSDII diplomu kopā ar 15 Latvijas skolu jauniešiem. Roberts un Imants šī gada martā nokārtoja DSD I diploma eksāmenus. Lindai šis mācību gads ir bijis ļoti veiksmīgs. Nopietnais mācību darbs ir vainagojies ar panākumiem vairākos mācību priekšmetos, iegūstot pirmo vietu Vidzemes reģiona angļu valodas olimpiādē un trešo vietu reģiona politikas un tiesību olimpiādē, pirmo vietu pilsētas un atzinību valsts filozofijas olimpiādē, kā arī pirmo vietu pilsētas un novadu vēstures olimpiādē. Roberts pagājušajā mācību gadā ieguva pirmo vietu atklātajā vācu valodas konkursā –olimpiādē un pirmo vietu pilsētas olimpiādē 9. klasēm. Šogad Roberts skolu pārstāvēja vācu valodas, fizikas un ģeogrāfijas olimpiādēs. Pilsētas vācu valodas olimpiādē, iegūstot pirmo vietu un piedaloties valsts olimpiādē Rīgā, bet jauno literatūras kritiķu konkursā Latvijā tika izcīnīta otrā vieta. Pagājušajā mācību gadā Imants izcīnīja otro vietu pilsētas vācu valodas olimpiādē, bet šogad savus spēkus pārbaudīja piecās pilsētas un novadu olimpiādēs - vācu valodā, bioloģijā, ķīmijā, ģeogrāfijā un matemātikā, kurā ieguva trešo vietu. Imants piedalījās arī video konkursā ”Mana mīļākā vieta”, kuru organizēja vācu valodas skolotāju asociācija.

Šo vērtīgo stipendiju Linda izmantos studiju uzsākšanai augstskolā, bet Roberts un Imants naudu izmantos vācu valodas zināšanu pilnveidošanai, jūnijā darbojoties projektā „Mēs esam atbildīgi” Gīterslo apriņķī. Par teicamajiem sasniegumiem valodas apguvē, Roberts šajā vasarā vairāk kā divus mēnešus pavadīs Vācijā. Jau 10. maijā viņš lidos uz Vāciju un mēnesi mācīsies Gīterslo apriņķa Rātes ģimnāzijā, tad strādās projektā kopā Gīterslo jauniešiem un noslēgumā veselu mēnesi kopā ar jauniešiem no 90 pasaules valstīm darbosies īpašā programmā, lai gūtu vispusīgu iespaidu par dzīvi Vācijā un sadraudzētos ar citu valstu jauniešiem.

Anita Lutere

Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāja.

Absolventu fonda balvas

2015. gads

Estere Šverna, Krista Annija Samcoca, Marta Amoliņa, Pēteris Krauja

ROTARI kluba stipendijas

rotary

2013. gads - Roberts Georgs Fimbauers

2014. gads - Rūta Pickaine

2015. gads - Toms Plešs

2016. gads - Kristīne Pēča

2017. gads - Agne Čākure

Sākas pieteikšanās 2013./2014. mācību gada Vītolu fonda administrētajām stipendijām

Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi guvis labus un teicamus vērtējumus mācību darbā, ja esi iesaistījies sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās, arī tu vari kļūt par Vītolu fonda stipendiātu un nākotnē kļūt par Latvijai noderīgu speciālistu ar augstāko izglītību!

12. klašu skolēni tiek aicināti līdz 2013. gada 1. aprīlim pieteikties Vītolu fonda administrētājām stipendijām 2013./2014. mācību gadam. Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai augstākai, kā arī jāatbilst kādam no minētiem noteikumiem: jaunietis ir no maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai viņu audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs. Vītolu fonda administrēto stipendiju apmērs ir no 100 līdz 200 latu mēnesī, un tās tiek maksātas no septembra līdz jūnijam. Piesakoties stipendijai, kandidāts nenorāda, kuru no fonda administrētajām stipendijām vēlas saņemt - to lemj fonda padome. Katrs fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendija tiks piešķirta un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta.

Lasīt tālāk: Sākas pieteikšanās 2013./2014. mācību gada Vītolu fonda administrētajām stipendijām

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates